PEMIMPIN SEKOLAH

Galakkan Pendidikan STEM di sekolah anda dengan menjalankan aktiviti-aktiviti menarik seperti Pembelajaran dan Pengajaran STEM yang interaktif dan program-program kokurikulum STEM

Kandungan UTama

Fahami bagaimana untuk menjayakan pelaksanaan Pendidikan STEM di sekolah anda
Bekalkan guru anda dengan sumber-sumber menarik bagi pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran STEM
Perkenalkan penggunaan teknologi multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran STEM di sekolah anda
Perkenalkan konsep-konsep STEM menerusi video menarik kepada murid anda

SUMBER-sumber lain

  1. Program Menarik STEM: Program-program oleh Petrosains
  2. Kursus Menarik bagi Guru STEM: Microsoft Educator Community oleh Microsoft
  3. Infografik Menarik STEM: Wonderbites oleh Petrosains