GURU

Tingkatkan keseronokan Pengajaran dan Pembelajaran STEM dalam bilik darjah melalui kaedah penyampaian yang pelbagai dan interaktif seperti aktiviti projek dan penggunaan teknologi multimedia

kandungan Utama

Laksanakan aktiviti pengayaan dalam bilik darjah anda dengan pengintegrasian elemen-elemen STEM
Laksanakan aktiviti berasaskan inkuiri dan projek menarik STEM bersama murid anda
Perkenalkan konsep STEM kepada murid anda menerusi video-video menarik

Kandungan lain