program STEM

Antara cara terbaik untuk belajar tentang STEM adalah dengan melibatkan diri! Libatkan diri, murid, atau anak anda dalam aktiviti STEM di seluruh Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) atau sekolah anda.

kalendar program inisiatif pengukuhan pendidikan stem

senarai AKtiviti inisiatif pengukuhan pendidikan stem